Informații utile

Pentru Colegi

înființare / Avizare / Specializare / Relațoinare / Asigurare / Ghiduri ...
Citește mai mult
Luni-Vineri: 
Informații utile

Pentru Pacienți

Listă cabinete / Drepturi / Obligații / Sfaturi / Tehnici / Dicționare ...
Citește mai mult
Luni, Miercuri, Joi, Vineri:   
Marți: 
0
În actualitate:
1. Decizia Biroului Executiv Național nr.26/3BExN/2020
Decizia Biroului Executiv Național nr.26/3BExN/2020 pentru aprobarea Recomandărilor privind reluarea activității în cabinetele stomatologice.
Textul integral al deciziei poate fi consultat.
COLEGIUL MEDICILOR STOMATOLOGI BIHOR
FMF ORADEA, DEPARTAMENTUL DE MEDICINĂ DENTARĂ

Creditat cu 16 puncte EMC prin avizul CMSR nr. 3175 din 24.09.2020.

MANAGEMENT, LEGISLAȚIE ȘI COMUNICARE
ÎN PRACTICA MEDICALĂ DENTARĂ
09-10 octombrie 2020
Online pe platforma Zoom

Vineri 09 octombrie 2020
8.00-09:00 – Înregistrarea participanților, raport pe tema simpozionului
09:00-09:45 – Prof. univ. Dr. Ramona Amina Popovici – Particularități ale managementului comunicării în practica medicală dentară
09:45-10:30 – Prof. univ. Dr. Laura Cristina Rusu – Beneficii și bariere în comunicarea dintre medic și pacient
10:30-11:15 – Conf. univ. Dr. Gabriela Ciavoi – Rolul și importanța comunicării în relația dintre echipa medicală și pacient
11:15-12:00 – pauză
12:00-12:45 – Prof. univ. Dr. Ramona Amina Popovici – Malpraxis legislativ și profesional în activitatea medicală dentară
12:45-13:30 – Prof. univ. Dr. Laura Cristina Rusu – Aspecte juridice privind consimțământul informat al pacientului
13:30-14:15 – Conf. univ. Dr. Liana Todor – Cum ne apărăm de malpraxis?


Sâmbătă 10 octombrie 2020
10:00-14:00 – Masă rotundă: Conf. univ. Dr. Gabriela Ciavoi, Conf. univ. Dr. Liana Todor, Asist. univ. drd.Av. Alina Doina Tănase, Prof. univ. Dr. Ramona Amina Popovici, Prof. univ. Dr. Laura Cristina Rusu – Actualități legislativ-manageriale și antreprenoriale în practica medicală dentară; Etică și integritate profesională medicală; Despre mediere și avantajele acesteia în rezolvarea litigiilor/conflictelor dintre pacienți și cadrele medicale.

Taxe de participare: până în data de 08.10.2020
- medici stomatologi activi - 200 lei
- medici stomatologi pensionari - 100 lei
- absolvenții Facultății de Medicină Dentară, promoția 2020 - 100 lei.

Suma se poate achita la sediul CMS Bihor, sau prin virament bancar la Banca Transilvania Oradea, IBAN: RO29 BTRL 0050 1205 7344 02XX, cod fiscal: 17097472 cu rugămintea să specificați numele medicului participant la simpozion și datele de identificare ale formei de organizare deținute de dumneavoastră (denumirea formei de organizare, adresa cabinetului, CUI/CIF, seria și nr CI) pe adresa de e-mail cursuricmsbihor@gmail.com.
Autorizația de liberă practică (ALP)

Autorizația de liberă practică (ALP)

Pentru dreptul de liberă practică/ viza anuală vă rugăm să prezentați la secretariatul colegiului următoarele acte:

·      Dovada domiciliului, respectiv a reședinței, după caz (carte de identitate)
·      Certificat de membru
·      Asigurarea de răspundere profesională validă (malpraxis) 
·      Să aveți minimul de credite – 20 emc - pe anul în curs conform Regulamentului de Educație Medicală Continuă
·      cotizația să fie achitată la zi
·      Înscrisul doveditor privind desfășurarea activității de stomatolog emis de unitatea în cadrul căreia își exercită profesia (adeverință de încadrare sau înscris echivalent pentru formele independente de exercitare a profesiei) ori declarație pe propria răspundere că nu exercită profesia de medic stomatolog la data solicitării avizării certificatului de membru conform deciziei nr.16 CMSR din 2013
·      Pentru medicii pensionari e nevoie în plus de: o adeverință tip A5 (descarca aici) de la medicul de familie și o adeverință de la medicul psihiatru din care să rezulte aptitudinea pentru muncă.
Formulare GDPR

Formulare GDPR

Începând cu data de 25 mai 2018 a intrat in vigoare Regulamentul General de Protecție a Datelor cu Caracter Personal (GDPR)  și, așa cum v-am promis, vă transmitem un ghid orientativ pentru formularele ce trebuie utilizate în cabinet. Este vorba despre:

1. Informare privind  prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând pacienților (descarca aici)

2. Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal (descarca aici) Acesta este obligatoriu doar dacă doriți să comunicați cu pacientul (Pentru confirmare dată şi oră programare/informare expirare perioadă revenire pentru control de rutină/pentru promovarea serviciilor proprii/ trimitere SMS telefon , e-mail) sau dacă doriți să îi folosiți nume, prenume, fotografii pentru publicare pe site propriu/ facebook.

Fiecare din cele 2 modele au caracter informativ și trebuie să fie adaptate particularităților din fiecare cabinet.

 Ca principiu general vă recomandăm să solicitați doar datele absolut necesare (de exemplu nu e necesar să solicitați CNP dacă nu aveți relație contractuală cu CAS ,etc.)

În urma discuției cu avocatul a rezultat că nu este obligatoriu în cazul cabinetelor dentare să se desemneze un responsabil cu protecția datelor (respectiv cursul de Responsabil protecția datelor cu caracter personal).

Pe măsură ce vor apărea noi proceduri pe acest subiect vi le vom comunica.
Ordinul 961/2016 - Curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

Ordinul 961/2016 - Curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare

Ca urmare a nelămuririlor produse de apariția ordinului 961/2016 (descarcă aici) privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, am simțit nevoia de-a elabora un protocol privind aspectele mai sus enumerate, cu aplicare specifică în cabinetul stomatologic. Am sintetizat sute de pagini de informații actuale atât din protocoalele britanic, francez, spaniol, maghiar, cât și din publicații stiintițice de prestigiu; desigur, respectând prevederile ordinului 961.

Protocolul întocmit a fost îndelung discutat cu reprezentanții DSP Bihor, care ne-au dat în final acordul, cu câteva solicitări pe care vi le trimitem în adresa anexată (descarcă aici).
Nu considerăm în regulă să fim obligați a utiliza doar dezinfectante avizate de comisia natională de biocide, câtă vreme ordinul 961 (art.7(3)) cuprinde și dezinfectantele puse pe piață ca dispozitive medicale (o mare parte dintre cele pe care le-am utilizat și le utilizam).

Vă ataşăm, în acest sens,  adresa 7512/03.2017 (descarcă aici) din partea MS, Direcţia generală asistenţă medicală şi sănătate publică. Această adresă a fost obținută la cererea unei firme distribuitoare de materiale stomatologice, și ne-a fost transmisă de către aceasta.
Înţelegem din lectura acestei adrese că se reglementează posibilitatea dezinfectării prin mijloace chimice cu dezinfectanţi din categoria dispozitivelor medicale clasa II a şi II b sau prin produse biocide.


Schema grafică (descarcă aici)
Protocol de dezinfecție și sterilizare (descarcă aici) 

Dorim să vă asigurăm că respectarea acestui protocol asigură o dezinfecție și sterilizare în deplină siguranță, și sperăm că aplicarea lui unitară va fi de folos colegilor și pacienților noștri.
Acordul (consimtământul) informat al pacientului

Acordul (consimtământul) informat al pacientului

În conformitate cu Legea 95/2006 și Codul deontologic al medicului dentist, art 11, "Pentru investigaţiile paraclinice şi planul de tratament, medicul este obligat să ceară consimţământul informat al pacientului sau al reprezentantului legal al acestuia" .

De asemenea, a aparut recent ordinul 1411/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
Acest ordin prezinta in anexa un model pentru formularul de acord informat al pacientului, obligatoriu a fi utilizat de catre toti medicii.
Tot in anexa mai exista si un raport pentru situatii de urgenta (descarcă aici) de utilizat daca se intampla sa avem o urgenta medicala cu pacient inconstient (foarte rar in practica noastra). Deci, nu se refera la urgentele dentare in care putem si trebuie sa obtinem acordul informat scris al pacientului.

In sedinta consiliului national al CMDR din noiembrie 2016 a fost votat, de asemenea, ca obligatoriu acelasi formular de acord informat.

În acest context, vă recomandăm insistent să întocmiți acest model(descarcă aici) de acord  scris al pacientului, pentru toate investigațiile și tratamentele pe care i le efectuați!

Lipsa lui constituie abatere disciplinara și va fi sanctionata ca atare de catre comisia de disciplina.

Lipsa consimtământului face totodata inoperabila asigurarea de malpraxis!
Image
Informații utile

Pentru Colegi

 • Avizarea practicii medicilor stomatologi
 • Înființarea cabinetul de stomatologie
 • Specializări / competențe
 • Ghidurile de practică
 • Educația medicală continuă
 • Acordul informat al pacientului
 • Asigurările de malpraxis
 • Relaționarea cu tehnicianul dentar
 • Direcția de sănătate publică
 • Casa de asigurări de sănătate (CAS)
 • Legislația muncii
 • Certificate / adeverințe
 • Taxe și cotizații
 • Linkuri utile
 • Formulare utile în cabinet
 • Legislatie/decizii CMSR

Jurământul lui Hipocrate

Jurământul lui Hipocrate
"Odata admis printre membrii profesiei de medic stomatolog:
Ma angajez solemn sa-mi consacru viata in slujba umanitatii;
Voi pastra profesorilor mei respectul si recunostinta care le sunt datorate;
Voi exercita profesia cu constiinta si demnitate;
Sanatatea pacientilor va fi pentru mine obligatie sacra;
Voi pastra secretele incredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora;
Voi mentine prin toate mijloacele onoarea si nobila traditie a profesiei de medic dentist;
Colegii mei vor fi fratii mei;
Nu voi ingadui sa se interpuna intre datoria mea si pacient consideratii de nationalitate, rasa, religie, partid sau stare sociala;
Voi pastra respectul deplin pentru viata umana de la inceputurile sale, chiar sub amenintare, si nu voi utiliza cunostintele mele profesionale contrar legilor umanitatii.
Fac acest juramant in mod solemn, liber, pe onoare!"
Informații utile

Pentru Pacienti

 • Pentru un tratament de succes
 • Sfaturi de igenă orală
 • Tehnici și proceduri dentare
 • Drepturile și obligațiile pacienților
 • Dicționare stomatologice
 • Lista abinetelor stomatologice din Bihor
 • Registru special de evidență a cabinetelor de medicină dentară care efectuează intervenții stomatologice de urgență în perioada STĂRII DE URGENȚĂ
Image

Parteneri

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4