Colegiul Medicilor Stomatologi din Romania,

Colegiul Județean Bihor
Prezentare generală
Colegiul Medicilor Stomatologi Bihor

Colegiul Medicilor Stomatologi din România, Colegiul Județean Bihor

Colegiul Medicilor Stomatologi din România se organizează şi funcţionează în baza legii 95/2006, Titlul XIII, ca persoană juridică de drept public, având ca principal obiect de activitate apărarea, controlul şi supravegherea exercitării profesiunii de medic dentist, ca profesie liberală de practică publică autorizată, aplicarea legilor şi regulamentelor care organizează şi reglementează exerciţiul profesiei.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este autonom în raport cu orice autoritate publică sau persoană juridică de drept privat şi îşi exercită atribuţiile fără posibilitatea vreunei imixtiuni.
Colegiul Medicilor Stomatologi din România cuprinde toţi medicii cu drept de liberă practică pe teritoriul României.
Ca organizaţie profesională, Colegiul Medicilor Stomatologi din România apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate, apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului dentist în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către medicii dentişti a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică.

Colegiul Medicilor Stomatologi din România este organizat şi funcţionează pe criterii teritoriale la nivel naţional şi judeţean, respectiv al Municipiului Bucureşti.

Sediul Central al Colegiului Medicilor Stomatologi din România este în Municipiul Bucureşti. La nivel teritorial, atribuţiile corpului profesional sunt exercitate de consiliile colegiilor judeţene şi cel al Municipiului Bucureşti.

Colegiile judetene au personalitate juridica, patrimoniu şi buget propriu, precum şi autonomie funcţională organizatorică şi financiară.
Pentru o informare completă, vă recomandăm să consultați:
  • Regulamentul de organizare şi funcţionare a Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Text consolidat la data de 17.03.2020  descarcă aici
  • Codul deontologic al medicului dentist, 2010  descarcă aici
  • Regulamentul electoral al CMSR actualizat 2019  descarcă aici
  • Regulament educație medicală continuă actualizat 2015 descarcă aici
  • Regulamentul comisiilor de disciplină. Text consolidat la data de 17.03.2020. descarcă aici

Biroul executiv

Organizarea și funcționarea CMS Bihor, 
mandatul 2019-2023
Președinte

Dr. Todor Liana

Vicepreședinte

Dr. Șandru Alin Mario

Vicepreședinte

Dr. Rațiu Cristian Adrian

Trezorier

Dr. Bonta Dan Florin

Secretar general

Dr. Costea Ioan Cosmin

Consiliul Județean

1. Dr. ARCĂLEAN ALEXANDRA IOANA
2. Dr. ARCĂLEAN CRISTIAN MARIUS
3. Dr. BACIU CRISTINA AURA
4. Dr. BACIU IOAN
5. Dr. BALA SORIN OVIDIU
6. Dr. BAUDICI FLORIN EMIL
7. Dr. BERECHET DIANA
8. Dr. BONTA DAN FLORIN
9. Dr. BOZGAN ANITA MARIA
10. Dr. BUMBU BOGDAN ANDREI
11. Dr. BUZGUȚA VIOLETA LIVIA
12. Dr. CĂLINESCU DELIA
13. Dr. CIAVOI GABRIELA
14. Dr. CONTA CRISTIAN DORIN
15. Dr. COSTEA COSMIN IOAN
16. Dr. DEAC VLAD CRISTIAN
17. Dr. DOMOCOȘ DANIELA
18. Dr. GAVRILUȚ EUGENIA
19. Dr. IOVA GILDA MIHAELA
20. Dr. IOVA MIHAELA CAMELIA
21. Dr. IRIMIE MARIANA DOINA
22. Dr. JANKAY OANA ALINA
23. Dr. JUNCAR MIHAI
24. Dr. KERI GASPAR
25. Dr. LASCU TUDOR SEBASTIAN
26. Dr. MATEI RUXANDRA ILINCA
27. Dr. MUNTEANU MIHAELA DANA
28. Dr. PANȚEL MARTON GYORGY
29. Dr. POPA MELINDA ANDREA
30. Dr. PORUMB ANCA
31. Dr. PUȘCAȘ VALERIA GENOVEVA
32. Dr. RAȚIU CRISTIAN ADRIAN
33. Dr. ROȘCA DRAGOȘ MIRCEA
34. Dr. SABĂU DACIAN ILIE CĂLIN
35. Dr. SALVAN DIANA MARIA
36. Dr. ȘANDRU ALIN MARIO
37. Dr. SECHE ELIZA ANA
38. Dr. SÎRCA GEORGE
39. Dr. SLĂVESCU DAN ALEXANDRU
40. Dr. SPÎNU ALEXANDRU
41. Dr. ȘURTEA ANDREEA GABRIELA
42. Dr. ȘURTEA ORESTE GEORGE
43. Dr. ȚENȚ NICOLETA
44. Dr. ȚENȚ PAUL ANDREI
45. Dr. TODOR LIANA
46. Dr. TRIPON CRISTINA TITIANA
47. Dr. VAIDA LUMINIȚA LIGIA
48. Dr. VESA NATALIA

Adunarea Generală Națională

1. Dr. DEAC VLAD CRISTIAN
2. Dr. JANKAY OANA ALINA
3. Dr. PANȚEL MARTON GYORGY
4. Dr. RAȚIU CRISTIAN ADRIAN
5. Dr. TODOR LIANA

Membri Suplenați

1. Dr. BONTA DAN FLORIN
1. Dr. SLĂVESCU DAN ALEXANDRU

Comisia pentru Imagine, Relaţii interne şi internaţionale, de etică şi deontologie medicală şi Educaţie medicală continuă.


Președinte: 
Dr. Todor Liana


Membri:
1. Dr. Berechet Diana
2. Dr. Costea Ioan Cosmin
3. Dr. Deac Vlad Cristian
4. Dr. Juncar Mihai
5. Dr. Lascu Tudor Sebastian
6. Dr. Panțel Marton Gyorgy
7. Dr. Slăvescu Dan Alexandru
8. Dr. Spînu Alexandru
9. Dr. Bonta Dan Florin
10. Dr. Țenț Andrei Paul

Comisia pentru Legislaţie şi Asigurări de sănătate.


Președinte: 
Dr. Șandru Alin Mario


Membri:
1. Dr. Arcălean Cristian Marius
2. Dr. Baciu Cristina Aura
3. Dr. Bozgan Anita Maria
4. Dr. Buzguța Livia Violeta
5. Dr. Iova Gilda Mihaela
6. Dr. Iova Mihaela Camelia
7. Dr. Munteanu Mihaela Dana
8. Dr. Șurtea Oreste George
9. Dr. Tripon Cristina Titiana
10. Dr. Vesa Natalia

Comisia Profesional ştiinţifică şi învăţământ.


Președinte: 
Dr. Todor Liana


Membri:
1. Dr. Berechet Diana
2. Dr. Bonta Dan Florin
3. Dr. Ciavoi Gabriela
4. Dr. Gavriluț Eugenia
5. Dr. Matei Ruxandra Ilinca
6. Dr. Porumb Anca
7. Dr. Pușcaș Valeria Genoveva
8. Dr. Roșca Dragoș Mircea
9. Dr. Vaida Luminița Ligia
10. Dr. Buzguța Livia Violeta

Comisia pentru Studii şi strategii de dezvoltare, Avizări – Acreditări.


Președinte: 
Dr. Șandru Alin Mario


Membri:
1. Dr. Baciu Ioan
2. Dr. Bala Sorin Ovidiu
3. Dr. Bonta Dan Florin
4. Dr. Conta Cristian Dorin
5. Dr. Domocoș Daniela
6. Dr. Gavriluț Eugenia
7. Dr. Jankay Oana Alina
8. Dr. Munteanu Mihaela Dana
9. Dr Salvan Diana Maria
10. Dr. Seche Eliza Ana

Comisia pentru probleme socio-economice, financiar-contabilă și administrativ.


Președinte: 
Dr. Bonta Dan Florin


Membri:
1. Dr. Călinescu Delia
2. Dr. Domocoș Daniela
3. Dr. Iova Gilda Mihaela
4. Dr. Iova Mihaela Camelia
5. Dr. Irimie Mariana Doina
6. Dr. Keri Gaspar
7. Dr. Popa Melinda Andrea
8. Dr. Pușcaș Valeria Genoveva
9. Dr. Șurtea Andreea Gabriela
10. Dr. Todor Liana
11. Dr. Vaida Luminița Ligia

Comisia pentru secretariat.


Președinte: 
Dr. Costea Ioan Cosmin


Membri:
1. Dr. Arcălean Alexandra Ioana
2. Dr. Baudici Florin Emil
3. Dr. Bumbu Bogdan Andrei
4. Dr. Călinescu Delia
5. Dr. Matei Ruxandra Ilinca
6. Dr. Sabău Dacian Ilie Călin
7. Dr. Sîrcă George
8. Dr. Tripon Cristina Titiana
9. Dr. Țenț Nicoleta

Comisia de disciplină.


Președinte: 
Dr. Țucudean Adina Nicoleta


Membri:
1. Dr. Cuc Emilia Albinița
2. Dr. Duma Manuela Monica
3. Dr. Pantor Mihail
4. Dr. Porumb Cristian
5. Sonea Nicolae Călin – reprezentant din partea DSP Bihor

Comisia de malpraxis DSP Bihor

Membri:
1. Dr. Todor Liana
2. Dr. Matei Ruxandra Ilinca

Comisiile de specialitate ale CMS BIHOR

Comisia de ortodonție și ortopedie dento-facială

1. Dr. Blaga Janetta Anamaria
2. Dr. Porumb Anca
3. Dr. Vaida Luminița Ligia

Comisia de chirurgie

1. Dr. Bumbu Bogdan Andrei
2. Dr. Juncar Mihai
3. Dr. Roșca Dragoș Mircea

Comisia de protetică dentară

1. Dr. Bonta Dan
2. Dr. Costea Ioan Cosmin
 

Comisia de parodontologie

1. Dr. Iurcov Raluca Cristina Ortensia
2. Dr. Matei Ruxandra Ilinca

Comisia de stomatologie generală

1. Dr. Todor Liana
2. Dr. Șandru Alin Mario
3. Dr. Șurtea Andreea Gabriela

Comisia de endodonție

1. Dr. Berechet Diana
2. Dr. Ștefănescu Teodora
3. Dr. Tudericiu Mircea

Comisia de pedodonție

1. Dr. Cuc Emilia Albinița
2. Dr. Moca Abel Emanuel
3. Dr. Todor Ioana Bianca.