Cotizatia lunară, în cuantum de 40 lei se poate achita:
 • la casieria colegiului
 • direct la ghișeul oricărei sucursale a Băncii Transilvania din Bihor
 • prin bancă, în contul:
CMS Bihor
Cod fiscal: 17097472
Cont IBAN / ROL: RO29BTRL00501205734402XX
Banca Transilvania


Taxe :
 • înscriere cetățeni români: 223 lei
 • înscriere cetățeni străini: 1.000 lei
 • reînscriere: 500 lei
 • obținerea Certificatului de membru: 150 lei
 • avizare cabinet:
  • avizare cabinet rural: 1.000 lei
  • avizare cabinet urban: 2.000 lei
  • avizare cabinet Oradea: 3.000 lei
  • unituri suplimentare: 1.000 lei/unit
  • preschimbare aviz cabinet în altă încăpere în aceeași incintă într-un cabinet deja avizat: 100 lei
  • mutare la altă adresă într-un cabinet avizat anterior de maxim 3 ani: 1.000 lei
  • preschimbare aviz, schimbare nume, fără modificări funcționale în cabinet: 100 lei
  • reavizare cabinet cu modificări ale spațiului sau adăugare de unit: 1.000 lei

Alte taxe
 • transfer din CMSBH: 100 lei
 • transfer în colegiu: 1.000 lei
 • eliberarea Certificatului de status profesional curent: 500 lei
 • eliberarea altor diverse acte (adeverințe): 100 lei
 • redobândirea calității de membru al CMSR pentru medicii stomatologi care și-au întrerupt activitatea pe o durată mai mare de 5 ani: 1.000 lei
 • pacienții care solicită efectuarea de expertize de către Comisia de Expertiză a Colegiului Medicilor Stomatologi din Romania și comisiile județene: 600 lei pentru fiecare membru al comisiei
 • taxă avizare cursuri EMC: congres/simpozion: 3.000 lei; cursuri: 1.000 lei.